​​​​​​​​​​​YOUR NEW DIMENSION
OF POSSIBILITIES

3DStep är en föregångare inom 3D-printning. Vi hjälper våra kunder att utnyttja 3D-printning inom produktutveckling och tillverkning. De bästa sätten att lära sig, testa och tillverka produkter mera effektivt, med högre kvalitet och snabbare hittar vi tillsammans med våra experter.


För att kunna dra nytta av 3D-printning måste man ändra sitt sätt att tänka

Världen behöver nya produkter. Konkurrensen om kunder känner inga geografiska gränser. Massproduktionen har gjort marginalerna obefintliga, och det är svårt att skilja ur med sina produkter. 3D‑printningen utmanar de vanliga affärsverksamhetsmodellerna.

Nu konkurreras det om kundens varierande behov. Framgång kommer från förmågan att förstå kunderna, att skapa värde för kunden med produkter och tjänster och från förmågan att skapa nya värdekedjor. Det här kräver en förändring i tankesättet och snabb innovativ verksamhet.

Ta reda på kundernas varierande behov. Utveckla nya idéer. Utmana gamla lösningar.


Tre steg till nytt tänkande

1. LÄR DIG – Samla information, skola dig, skapa kunnande.

2. INSE – Insikter kommer från delade idéer och nya synpunkter.

3. UTNYTTJA – Prova, testa och börja använda! Tester är ett riskfritt och kostnadseffektivt sätt att utreda fördelarna med 3D-printning.

3DSteps tjänster

3D-PRINTNING: 3DStep är Nordens mest avancerade privata företag som sysslar med industriell 3D-printning. Vi har bl.a. Finlands mest välutvecklade metallprinter SLM280HL Twin till vårt förfogande. Andra tillämpningsområden är bl.a. 3D-printning av plast, livsmedel, kompositer och byggnader. Bekanta dig med våra tekniker.


PLANERING: Vi är med i planerings- och produktutvecklingsprocesserna. Med hjälp av 3D-printning kan man optimera produkterna genom att ge dem nya egenskaper, former och kostnadseffektivitet. Läs mer om våra planerings- och tillverkningstjänster.


SKOLNING: Vi skolar ert företag till att bli en expert inom 3D-printning. Allt utgår ifrån en ny typ av planering. När man planerar en produkt som ska 3D-printas eller när man optimerar ny design måste man ändra sitt tänkande radikalt.


I vårt företags mångsidiga team ingår experter inom bl.a. 3D-printning, planering, affärsverksamhetsutveckling samt skolning. 3DSteps innovationscentrum ligger i Ylöjärvi nära Tammerfors på Huurretie 9, i Pilkingtons gamla fabrikshall. Våra utrymmen fyller de mest krävande behoven som berör högkvalitativ tillverkning, skolningar och företagsmöten.

Vårt team från vänster till höger; Tuomo Liukku 3DPE, Vesa Kananen CTO, Petri Ehonsalo 3DPE, Pekka Ketola CEO, Verna Seppä 3DPE.

3D-printning av metall, möjligheter

CASE: Valmet flerbränslemunstycke

Material: 316L

Planering: Valmet Technologies och 3DSTEP Oy

Tillverkning: 3DSTEP Oy

 • FÖRDELAR
  • Tillförlitlighet i tillverkningsprocessen
  • Optimering av inre kanaler --> effektivitet i slutprocessen
  • Längre användningstid
  • Mindre kostnad för Valmet och slutkunden
  • Prototypen -30% billigare jämfört med en som tillverkats enligt traditionella metoder

CASE: Avant hydraulikblock

 • Ursprunglig del
  • Vikt 2910 g, Antal delar 33 st.
 • Optimerad del
  • Vikt 370 g, Antal delar 1 st.
  • Material AlSi10Mg
  • Planering: Avant Tecno Oy, 3DSTEP Oy och Enmac Oy
  • Tillverkning: 3DSTEP Oy
 • Andra fördelar
  • Filtret printat inuti stycket
  • Utrymmesanvändningen minimerad
  • 3 veckor från idé till fysisk produkt!!

CASE: Optimering av topologi

 • Utgångspunkten vid planeringen av gångjärnet var att minska dess vikt
 • Gångjärnets topologi optimerades för att det skulle klara den planerade belastningen
 • Planering: Enmac Oy
 • Tillverkning: 3DSTEP Oy
 • Material: AlSi10Mg

CASE: Effektivare avkylning

 • Utgångspunkten för planeringen var att optimera avkylningen av vätskan som flöt genom munstycket
 • Avkylningskanalerna designades som spiraler intill väggen
 • Planering: Enmac Oy
 • Tillverkning: 3DSTEP Oy
 • Material: AlSi10Mg

CASE: Nya typer av strukturer

 • Vi ville testa en lätt och tunn struktur som inte var möjlig att tillverka med andra metoder
 • Tunna strukturer kan i vissa fall skrivas ut utan stödkonstruktion
 • Tillverkning: 3DSTEP Oy
 • Material: AlSi10Mg

CASE: Värmeväxlare

 • Utgångspunkten för planeringen var att maximera värmeväxlarens yta
 • Tillverkningen av interna cellstrukturer av ett stycke omöjlig med andra metoder
 • Tillverkning: 3DSTEP Oy
 • Material: AlSi10Mg

Case: Forminsert

 • 3D-printning gör det möjligt att föra avkylningen nära ytan på stycket
 • En bättre avkylning ger mera effekt i slutprocessen
 • Material 1.2709
 • Tillverkning: SLM Solutions GmbH

Case: Strålturbin

 • 3D-printning gör det möjligt att tillverka mångsidiga prototyper förmånligt och snabbt
 • Material: Inconel
 • Tillverkning: SLM Solutions GmbH